Regulamin Parku Rozrywki VirtualCity

 

 1. Klienci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego zasad.

 2. Każdy uczestnik gry w “VirtualCity” bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Park nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub obrażenia, które mogą się zdarzyć podczas gry.

 3. Uczestnicy gry są zobowiązani do zapoznania się z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa. Mają również obowiązek przestrzegania tych zasad.

 4. Z powodu zbyt dużego skomplikowania i poziomu trudności wielu gier, dzieci w wieku poniżej 12 lat nie będą dopuszczone do gry.

 5. Osoby, które znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji zmieniających świadomość, nie będą dopuszczone do gry.

 6. Na terenie parku obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia oraz używania środków odurzających.

 7. Pracownik VirtualCity ma prawo przerwania gry w przypadku, gdy uczestnicy nie przestrzegają ustalonych zasad.

 8. Wszystkie osoby biorące udział w grze ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne, w szczególności te wynikające z uszkodzenia mechanicznego sprzętu OCULUS QUEST 2, PICO NEO 3 LINK, PICO 4, oraz Telewizorów i sprzętu komputerowego służących w lokalu

 9. VirtualCity nie bierze odpowiedzialności za zgubione lub skradzione przedmioty osobiste uczestników pozostawione w lokalu.

 10. VirtualCity zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wyrządzonej przez uczestników gry szkody materialnej.

 11. VirtualCity nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub obrażenia ciała, jakie mogą zostać doznane przez uczestników w trakcie gry wirtualnej rzeczywistości, oraz ewentualne powikłania wynikające z używania sprzętu VR.

 12. Rezerwacja gry w VirtualCity wymaga podania przez Klienta swoich danych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacji o liczbie uczestników.
 13. Aby uniknąć opóźnień, prosimy o przybycie 10 minut przed rezerwowaną godziną. Pracownik może odmówić przyjęcia klientów, którzy spóźniają się więcej niż 5 minut.

 14. Wszystkie dane przekazane przez Klienta w trakcie rezerwacji są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 15. W przypadku korzystania z newslettera i chęci wypisania się, należy zglosić taką chęć na adres mailowy: info@virtualcity.pl.
 16. W ramach zakupionego biletu, godzinne wejście  do parku rozrywki obejmuje, Omówienie zasad bezpieczeństwa, przygotowanie sprzętu VR, zapoznanie się z mechaniką rozgrywki oraz zabawę w wirtualnej rzeczywistości.
 17. W ramach zakupionego biletu klient może zabrać ze sobą jedną osobę towarzyszącą z którą może wymieniać się posiadanymi goglami. Dla osób towarzyszących nie są wydawane osobne gogle VR czy też dostęp do dodatkowych stanowisk simracingowych.
 18. Osoby poniżej 13 roku życia, w czasie gry powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
 19. Płatności dokonywane są z góry przed rozpoczęciem zabawy – gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w lokalu. Zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie głównej https://virtualcity.pl
 20.  Aby uzyskać zniżkę poprzez kupon zniżkowy należy go okazać przed płatnością i pozostawić w lokalu.
 21. Wykupienie biletu wstępu do salonu  VirtualCity jest równoznaczne z zapoznaniem się przez użytkownika i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Zasad dotyczących bezpieczeństwa użytkowników. Użytkownik akceptując go oświadcza również, że nie posiada przeciwskazań zdrowotnych oraz korzysta ze sprzętu VR na własną odpowiedzialność.
 22. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Zasady odnośnie bezpieczeństwa użytkowników

 
 
 1. Przed rozpoczęciem zabawy w salonie VR należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i instrukcjami obsługi sprzętu. Zawsze należy przestrzegać poleceń pracowników salonu i stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

 2. Zabawa w salonie VR wymaga aktywności fizycznej, dlatego przed rozpoczęciem należy upewnić się, że jest się w dobrym stanie zdrowia. Osoby z problemami sercowymi, chorobami układu nerwowego lub innymi schorzeniami wpływającymi na bezpieczeństwo podczas wykonywania aktywności fizycznych, powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem zabawy.

 3. Osoby w podeszłym wieku lub ciężarne również powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem zabawy, ponieważ zabawa w salonie VR może wymagać wzmożonego wysiłku i ryzyka utraty równowagi i upadku.

 4. Osoby z epilepsją lub podatne na napady padaczkowe nie powinny korzystać z urządzeń VR, ponieważ może to prowokować napady.

 5. Przed rozpoczęciem zabawy należy upewnić się, że sprzęt VR jest w dobrym stanie i prawidłowo zainstalowany. Należy unikać korzystania ze sprzętu, który wykazuje oznaki uszkodzenia lub niedziałania.

 6. W czasie zabawy w salonie VR należy zachować ostrożność i uważać na otoczenie. Należy unikać ruchów gwałtownych i przesadnie intensywnych, które mogą prowadzić do kontuzji. W szczególności nie próbować biegać lub znacząco przemieszczać. Otoczenie które widzimy w wirtualnym świecie, nie odzwierciedla tego w świecie realnym

 7. W czasie zabawy należy pamiętać o otaczających nas innych osobach i unikać działań, które mogą zagrażać ich bezpieczeństwu.

 8. Uczestnicy gry nie mogą nosić butów na obcasie, gdyż obuwie to może utrudniać korzystanie z gogli VR i wpłynąć na ich bezpieczeństwo podczas gry.
 9. Uczestnicy podczas rozgrywki nie powinni także mieć przy sobie niebezpiecznych, ostrych przedmiotów, ze względu na ryzyko upadku i wywołania poważniejszych obrażeń
 10. Użytkowanie googli VR może powodować objawy podobne do choroby lokomocyjnej, takie jak nudności, zawroty głowy, zaburzenia równowagi. Objawy mogą utrzymywać się do kilku godzin po zaprzestaniu używania gogli. W przypadku kiedy utrzymują się dłużej, skontaktuj się z lekarzem. 
 11. W razie wypadku lub nagłego pogorszenia samopoczucia należy natychmiast poinformować pracowników salonu VR.